Pierwszym i najbardziej oczywistą zaletą jest prędkość: transport lotniczy jest najszybszym sposobem podróżowania, który pozwala zaoszczędzić czas, zwłaszcza jeśli jest to lot długodystansowy lub transoceaniczny. Po drugie, samolot jest uważany za najbezpieczniejszy sposób podróżowania na świecie. Liczba poważnych wypadków lotniczych, które miały miejsce w historii, jest mniejsza niż liczba wypadków z udziałem łodzi, samochodów czy pociągów.

Przy zakupie biletu lotniczego oferowanie nam jest wiele opcji w zależności od tego, czy podróżujemy z niemowlętami, z kilkoma walizkami, czy też jesteś osobą niepełnosprawną lub mającą problemy z wagą. Możemy również zdecydować się na podróż w klasie ekonomicznej lub biznesowej, co ma więcej zalet i udogodnień, takich jak szersze miejsca siedzące. W zależności od naszych okoliczności możemy wybierać pomiędzy różnymi usługami, a każda z nich będzie miała swoją odpowiednią kwotę.

Ponadto, obecnie transport lotniczy poszukuje alternatyw dla paliwa pochodzącego z ropy naftowej, które przyczynią się znacząco do poprawy stanu środowiska naturalnego. Oczekuje się, że pierwsze alternatywy dla ropy naftowej zaczną być stosowane do roku 2050.